Veerdonk Bouw uitvoering

Planning & Coördinatie

 

Op basis van de offerte en de uitvoeringsvolgorde kan dan de bouwplanning worden gemaakt. Die biedt aan een ieder houvast voor wat er gaat gebeuren en door wie.
De coordinatie/regie van het bouwproces heeft hier een sleutelrol in. Hierdoor krijgen bouwers en bedrijven een plek in het bouwproces.

 

Realisatie/Uitvoering

 

Uit een groot netwerk van bedrijven en zelfstandige specialisten wordt een verbouwingsploeg samengesteld en het plan uitgevoerd. Deze specialisten dragen door hun jarenlange samenwerking en hun kennis van zake bij aan een goed gestroomlijnd bouwproces. Als opdrachtgevers zelf onderdelen hebben uitbesteed zal bekeken worden hoe deze zo goed mogelijk in het proces te integreren. Tijdens wekelijkse bouwbesprekingen komen zaken als: planning, meer & minderwerk en uitvoeringsdetails aan de orde.

Bij ingewikkelde bouwprojecten wordt er vaak gekozen voor werken in een bouwteam. Opdrachtgever, architect en aannemer werken dan vanaf het begin samen om een complex project te realiseren en om zo min mogelijk tijd te verliezen in prijsvergelijk en contracten. Noodzaak is dan wel dat er gewerkt wordt met een open begroting en dat de aannemer er al bij wordt betrokken in de planfase. Alleen dan kan er op een goede manier een project worden gerealiseerd wat alle partijen past. Vertrouwen en openheid van zake is hier erg belangrijk.

 

Bouwbegeleiding

 

Als er een plan is en (een ploeg van) bouwers, is er controle nodig om het verbouwingsplan goed uitgevoerd te krijgen. Als het gaat om nieuwe technieken en materialen (duurzaam bouwen met minder milieu-belastende materialen) kan het ook een ondersteunende en adviserende taak zijn om dit met de bouwers voor elkaar te krijgen.
De bouwbegeleider is iemand die met raad en daad de bouwers bijstaat en namens de architect en/of opdrachtgever het proces en product bewaakt.